Kalendář akcí
květen 2018
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Banner
Banner
Banner
PřihlášeníBowling - pravidla / provozní řád

PRAVIDLA BOWLINGU si můžete stáhnout zde nebo na stránkách České Bowlingové Asociace - www.czechbowling.cz
Registrační řád určuje pravidla a stanovy podle kterých se můžete stát členem bowlingového klubu. Vlastní amaterské družstvo si můžete založit na 
www.ablweb.cz


 

PROVOZNÍ ŘÁD BOWLINGU Nový Svět
1. Hráči jsou povinni se řídit tímto provozním řádem. Zahájení a ukončení provozu bowlingu je stanoveno otevírací dobou vyznačenou na vývěsce bowlingu NOVÝ SVĚT.
2. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém bowlingu NOVÝ SVĚT, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry před jejím započetím.
3. Při pozdním příchodu na objednanou hru nevzniká hráči nárok na slevu a obsluhující personál je oprávněn účtovat hru v plné výši dle objednávky.
4. Hráč je povinen se dostavit 10 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha bowlingu právo
dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.
5. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek, hráč je povinen tuto skutečnost respektovat.
6. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze hrajícím osobám a to pouze ve speciální bowlingové obuvi, kterou si je možno zapůjčit u obsluhy bowlingu.
7. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy přísně zakázán.
8. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení, je hráč povinen se řídit pokyny obsluhujícího personálu
Zejména nesmí:
- vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se dráha nerozsvítí
- vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla a zůstala v dolní poloze
- pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule
- vstupovat na dráhu s jídlem a pitím 
- vstupovat na dráhu s cigaretou, doutníkem či dýmkou
- ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů
9. Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození tohoto náčiní, zároveň zodpovídá za případné poškození hracího
zařízení, způsobené tímto náčiním.
10. Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.
11. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.
12. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.
13. V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu má vedení bowlingu NOVÝ SVĚT právo na náhradu způsobené škody.
14. Stížnosti a připomínky je možno zaznamenat do „Provozní knihy“ na recepci bowlingu NOVÝ SVĚT.
15. Tento řád nabývá platnosti dnem vydání tj. 10. 10. 2009